SELKO-hankkeen tapahtumat

 

Toiminta tapahtuu suurelta osin osallistavien työpajojen ja avoimien seminaarien kautta.  Yritykset ja organisaatiot työskentelevät yhdessä korkeakouluopiskelijoiden kanssa  palvelumuotoilun menetelmiä soveltaen. Kehitystyön tuloksia jaetaan ja jatkokehitetään työpajoissa sekä  seminaareissa. 


SELKO-hankkeen tapahtumat

1. Työpaja 1.12.2015

1. Avoin seminaari 22.1.2016 

"YRITYSPALVELUVERKOSTON KEHITTÄMISSEMINAARI" 

2. Työpaja ma 1.2.2016 

2.5. Työpaja 9.3.2016

3. Työpaja 28.4.2016

4. Työpaja 8.6.2016

5. Työpaja 13.9.2016

2. Avoin seminaari 27.10.2016

"YKSITYISTEN JA JULKISTEN YRITYSPALVELUIDEN UUSI KUMPPANUUSMALLI TURUN SEUDULLE"

6. Työpaja tammikuu 2017

7. Työpaja 9.6.2017

8. Työpaja 12.10.2017

3.  Avoin seminaari 23.11.2017

HACKATHONIEN MAHDOLLISUUDET - Mitä jää käteen käytännössä? Miten ideat elävät jatkossa?

4. Loppuseminaari 6.3.2018

"TULEVAISUUDEN TURKU LIIKETOIMINNAN KASVUYMPÄRISTÖNÄ" 

Hankkeen loppuseminaari:

"Tulevaisuuden Turku liiketoiminnan kasvuympäristönä"

 

ti 6.3.2018  klo 13.30-17

JOKI, Lemminkäisenkatu 12 B, Turku

klo 17-18.30 vapaata keskustelua ja virvokkeita

 

3. Avoin seminaari 23.11.2017

4. Loppuseminaari 6.3.2018

Hankkeen loppuseminaarin "Tulevaisuuden Turku liiketoiminnan kasvuympäristönä" avasi Turun kaupunginjohtaja Minna Arve. Turun kaupungin hanketuloksista kertoi kehittämispäällikkö Juha Malmivirta. Turku Science Parkin toimitusjohtaja Niko Kyynäräinen kävi läpi hankkeen tuloksia otsikolla "Yrityspalveluita käyttäjälähtöisesti." Yrityspuheenvuoron esitti Pihlajalinnan Turku Oy:n toimitusjohtaja Jukka-Pekka Kuokkanen.  

Juhlapuhujina tilaisuudessa olivat futuristi Elina Hiltunen ja yrittäjä, toimitusjohtaja Susanna Rantanen Emine Oy:stä. Elina Hiltunen kertoi tulevaisuuden yrittäjyydestä ja trendeistä. Susanna Rantasen teemana oli vaikuttavampi brändi muuttuvassa maailmassa.

Tilaisuuden jälkeen oli mahdollisuus verkostoitua Vierailukeskus Joen aulassa.

Kolmannessa avoimessa seminaarissa pohdittiin Hackathonien mahdollisuuksia. Mitä yhteisinnovoinneista jää käteen käytännössä ja miten kehitellyt ideat elävät jatkossa. Seminaarin puhujat olivat Mikko Järvilehto (Innovaatiomestarit Oy), Joonas Ojala (Kakola Yhtiöt Oy), Tomi Leppälahti (Avoltus Oy), William Hammersley (Elisa Oyj) ja Henna Knuutila (Turun AMK)

8. työpaja 12.10.2017

Kahdeksannessa työpajassa jatkotyöstettiin Turku Science Parkin Business Model Canvaseja aloittavien yritysten, kasvu- ja kehitysyritysten ja kansainvälistyvien yritysten ryhmissä. Aloittavien yritysten ryhmä tutki myös  asiakasnäkökulmaa Potkurin fyysisestä saavutettavuudesta ”Astu asiakkaan saappaisiin” –kävelyllä. Liitteenä työpajaesitys.

7. työpaja 9.6.2017

Seitsemännessä työpajassa käsiteltiin uutta yrityspalveluyhdistystä ja kasvupalvelulakia. Aluksi Niko Kyynäräinen alusti aiheesta. Toimintamallista kertoi  Antti Kokkila.  Työpajassa käsiteltiin asiakashallintaa, yhdistyksen sääntöihin liittyviä asioita, yhdistyksen palvelujen markkinointia, toiminnan kehittämistä jatkossa asiakaslähtöisesti sekä toimintamallin mahdollisia haasteita. Liitteinä työpajaesitys ja yhteenvedot eri pöytien keskusteluista.

6. työpaja 26.1.2017

Työpajassa kehitettiin eteenpäin oppilaitosten yrityspalvelutarjotinta ja yrityspalveluverkoston toimintaa.  Tutustuttiin myös oppilaitosten yrityspalvelujen löydettävyyteen nettisivuilla. Tero Keva kertoi Korkeakoulukumppanin toiminnasta ja esimerkkejä korkea-koulujen yritysyhteistyöstä.

Työpajassa päätettiin aloittaa uudestaan kuukausittaiset tapaamiset, ja myös yhteispäivystys joka toinen viikko Potkurissa.

Avoin seminaari 27.10.2016

Avoimen seminaarin teemana oli Yksityisten ja julkisten yrityspalveluiden uusi kumppanuusmalli Turun seudulle.  Palvelumuotoilusta kertoi Petri Aaltonen PALMUsta ja tuttuun tapaan SELKO-hankkeen tuloksia esiteltiin. Paneelikeskustelu aiheena Asiakkaan etu yrityspalveluissa oli mielenkiintoinen, ja lopussa Niko Kyynäräinen kertoi uudesta kumppanuusmallista Turun seudulla.

5. työpaja 13.9.2016

Viidennessä työpajassa keskityttiin oppilaitosten yrityksille tarjoamiin työelämäpalveluihin. Etsimme vastauksia siihen, miten oppilaitosten yrityspalveluiden tarjonta saataisiin esiin niin, että yrityksen olisi helppo löytää etsimänsä palvelu. Tuntevatko oppilaitosten toimijat toisensa ja kunkin organisaation tarjonnan?  Entä onko tarvetta verkostoitua?

4. työpaja 8.6.2016

Tässä sisäisessä työpajassa keskityttiin Business Model Canvaseihin kahdessa ryhmässä.  Toisessa ryhmässä täydennettiin alkavien yritysten ja start-upien Business Model Canvaseja, ja toisessa kasvuyritysten ja kansainvälistyvien yritysten canvaseja. 

3. työpaja 28.4.2016

Kolmannessa työpajassa keskityttiin kartoittamaan kasvu-yritysten kehittämistarpeita. Aluksi määriteltiin osallistuvien yritysten tärkeimmät kasvu- ja kehittämispalveluja tarvitsevat asiakassegmentit. Näistä valittiin 11 ryhmää, jotka mainittiin useimmin.  Näille ryhmille alettiin kehittää palvelupolkua ja blueprintiä case-tapausten pohjalta.  Tuloksena kahdeksan blueprintin alkuhahmotelmaa. 

2.5. Sisäinen työpaja 9.3.2016

Sisäisessä työpajassa käsiteltiin julkisten toimijoiden business model canvaseja.  Jo ennakolta pyydettiin jokaista pohtimaan asiaa oman työnsä kannalta.  Työpajassa täydennettiin resursseja osaamisen kannalta, kumppaneita yksityiseltä sektorilta sekä asiakassegmenttejä.

2.työpaja 1.2.2016

Toisessa työpajassa 1.2.2016 hyödynnettiin syksyn aikana hankittua tietoa palvelupolkujen ja koko blueprintien laatimiseen.  Osallistujat ottivat jonkun asiakasyrityksen laatiman palvelupolun, ja alkoivat kehittää sitä ihanteelliseksi palvelupoluksi.  Pohdittiin, mitä palveluita asiakasyritys eri vaiheissa tarvitsee, ja miten palvelu asiakkaalle voidaan tarjota.

Avoin seminaari 22.1.2016

Ensimmäisessä avoimessa seminaarissa 22.1.2016  esiteltiin syksyn aikana kartoitettuja ja määriteltyjä yrityspalveluita. 

Kaikki hankkeeseen osallistuneet opiskelijaryhmät Turun ammattikorkeakoulusta, Turun kauppakorkeakoulusta sekä Yrkeshögskolan Noviasta olivat edustettuina seminaarissa.  Jokaisesta ryhmästä esiteltiin yksi yritys-case. 

1. työpaja 1.12.2015

Määrittelyvaiheeseen liittyvässä työpajassa kartoitettiin Turun seudun yrityspalveluita, joita on laaja-alaisesti ja monipuolisesti.  Mutta ovatko ne selkeitä asiakkaan eli yritysten näkökulmasta?  Mitä palveluita on tarjolla, mitä puuttuu, ja mitä kannattaa kehittää eteenpäin?  Miten palveluita voi kehittää eteenpäin?  Näihin kysymyksiin etsitään vastauksia nyt.

 

 

Turun seudun yrityspalvelut ovat määrittelemässä toimintaansa uudelleen.  Tavoitteena on selkeä asiakaslähtöinen kokonaisuus.  Uusi kehitysympäristö pitää sisällään kunnan, valtion ja yritysten tarjoamia palveluja niin yritystoimintaa harkitseville, sitä aloittaville kuin pitkään toimineillekin yrityksille.

  • w-facebook
  • Twitter Clean
  • Google+ Clean

© 2023 by ​BUSINESS​ CONSULTING.  Proudly created with Wix.com

SELKO- Muotoiluajatteluun pohjautuva osallistavan kehittämisen toimintamalli

 

SELKO-hankkeen tavoitteena on kehittää avoin ja käyttäjälähtöinen yrityspalvelukokonaisuus Turun seudulle hyödyntämällä muotoiluajatteluun pohjautuvaa osallistavaa kehittämistä.  Uusi yrityspalvelukokonaisuus käsittää kunnan, valtion ja yritysten tarjoamia palveluja, joiden tulee näyttäytyä asiakkailleen helppona ja selkeänä palveluvalikoimana - niin aloittaville kuin toimivillekin yrityksille.

SELKO-hanke/6Aika  Avoin osallisuus ja asiakkuus

Projektipäällikkö Pekka Stenfors 

Puhelin +358 40 355 0537
pekka.stenfors(at)turkuamk.fi

Sisältövastaava Päivi Katajamäki

+358 505 985 914

paivi.katajamaki(at)turkuamk.fi

SELKO-hanke
 
Yhteystiedot