SELKO – Muotoiluajatteluun pohjautuva osallistavan kehittämisen toimintamalli

 

SELKO- hankkeen tavoitteena on kehittää avoin ja käyttäjälähtöinen yrityspalvelukokonaisuus Turun seudulle hyödyntämällä muotoiluajatteluun pohjautuvaa osallistavaa kehittämistä. Uusi yrityspalvelukokonaisuus pitää sisällään kunnan, valtion ja yritysten tarjoamia palveluja, joiden tulee näyttäytyä asiakkailleen helppona ja selkeänä palveluvalikoimana - niin aloittaville kuin toimivillekin yrityksille.

Hankkeessa kehitetään käyttäjälähtöisesti Turun seudun yrityspalveluja yhteistyössä Turun Seudun Kehittämiskeskuksen sekä muiden palveluntarjoajien ja asiakasyritysten kanssa. Hankkeen tavoitteena on parantaa palveluita ja kehittää uusia asiakaslähtöisiä palveluja ja toimintamalleja sekä laajentaa yhteistyötä yrityspalveluita tarjoavien toimijoiden välillä. Tavoitteena on että yritykset ja organisaatiot saavat uusia työkaluja ja oppivat soveltamaan palvelumuotoilun menetelmiä jatkokehittämistarpeitansa varten.

Hankkeen tuloksena syntyy muotoiluajatteluun pohjautuva osallistavan kehittämisen malli, mikä tarkoittaa selkeää ja asiakaslähtöistä avointa yrityspalveluiden mallia, joka edistää palveluja käyttävien asiakkaiden, eli yritysten liiketoimintaa ja kilpailukykyä. Tuloksena on osallistavan kehittämisen työkaluja, joiden avulla yritykset ja yhteisöt voivat tehdä yhteisöllistä tuotteen tai palvelun kehittämistä myös itsenäisesti. Hankkeeseen osallistuvien tahojen osaaminen osallistavassa liiketoiminnan kehittämisessä kasvaa.

SELKO-hanke on osa 6Aika hankekokonaisuutta, johon kuuluu Suomen 6 suurinta kaupunkia (Helsinki, Vantaa, Espoo, Tampere, Turku ja Oulu).  Hankekokonaisuuteen kuuluu kolme kärkihanketta; Avoin Data, Avoimet innovaatioalustat sekä Avoin osallisuus ja asiakkuus, joista viimeisessä on mukana myös Turun ammattikorkeakoulu SELKO-hankkeella (www.6aika.fi).

 

Vaikutukset

 

Lyhyen aikavälin vaikutuksena vanhoja palveluja kehitetään monikanavaiseen ja käyttäjälähtöiseen muotoon. Syntyy uusia palveluja ja palveluinnovaatioita sekä parempi yrityspalvelukokonaisuus, joka edistää palveluja käyttävien yritysten liiketoimintaa ja kilpailukykyä. Hankkeen aikana kehitettyjen osallistavan kehittämisen materiaalien (esim. verkko-opasmateriaalit, manuaalit, pelit ja työpajat) avulla yritykset ja yhteisöt voivat tehdä yhteisöllistä tuotteen tai palvelun kehittämistyötä jatkossa myös itsenäisesti.

Syntyvä käyttäjälähtöinen yrityspalvelukokonaisuus ja palvelumuotoilun hyödyntäminen mallin synnyttämisessä ja jatkuvassa kehittämisessä on avoimesti kaikkien käytössä hankkeen toteuduttua. Pitkän aikavälin vaikutuksena yritysten liiketoiminta vahvistuu ja saa aikaan taloudellista kasvua Suomessa.

SELKO-hanke

6Aika, Avoin osallisuus

ja asiakkuus

  • w-facebook
  • Twitter Clean
  • Google+ Clean

© 2023 by ​BUSINESS​ CONSULTING.  Proudly created with Wix.com

SELKO- Muotoiluajatteluun pohjautuva osallistavan kehittämisen toimintamalli

 

SELKO-hankkeen tavoitteena on kehittää avoin ja käyttäjälähtöinen yrityspalvelukokonaisuus Turun seudulle hyödyntämällä muotoiluajatteluun pohjautuvaa osallistavaa kehittämistä.  Uusi yrityspalvelukokonaisuus käsittää kunnan, valtion ja yritysten tarjoamia palveluja, joiden tulee näyttäytyä asiakkailleen helppona ja selkeänä palveluvalikoimana - niin aloittaville kuin toimivillekin yrityksille.

SELKO-hanke/6Aika  Avoin osallisuus ja asiakkuus

Projektipäällikkö Pekka Stenfors 

Puhelin +358 40 355 0537
pekka.stenfors(at)turkuamk.fi

Sisältövastaava Päivi Katajamäki

+358 505 985 914

paivi.katajamaki(at)turkuamk.fi

SELKO-hanke
 
Yhteystiedot