SELKO- hankkeessa selvitetty

SELKO-hankkeen ideointi- ja kehittämisvaiheessa - vuoden 2016 aikana - on ideoidaan, kehitetään ja testataan monialaisten opiskelijaryhmien avulla Turun alueen yrityspalveluille tiedonhankinnassa ilmenneitä puuttuvia tai kehittämistä vaativia yrityspalveluita ja varsinkin niiden löydettävyyttä. Opiskelijaryhmiä on ollut mm. Turun ammattikorkeakoulusta, ja Inno58-leiriltä.


Tapahtumista tiedottaminen

Yrityspalveluita tarjoavien yhteinen 'ilmoitustaulu'

 

Yrityksille järjestetyistä tapahtumista ei ole helposti löydettävissä tietoa.  Yrityspalvelut tiedottavat lähinnä omista tilaisuuksistaan joko lehdessä, uutiskirjeessä, asiakas-viesteissä tai nettisivuillaan. Tieto kulkeutuu huonosti eri toimijoiden välillä ja asiakasyrityksille. Tiedonhankinnan jälkeen ideoitiin yhteistä ilmoitustaulua.

 

Ohjaaja: Katri Rintamäki/Tiedontarveanalyysi (Turun amk)

Elsa Ahonen, Iiris Haavisto, Satu Heikkinen, Niina Huuska, Eerik Ilomäki, Maria Jormakka, Saimi Kallio, Jenni Kyrövaara, Anna Missilä, Milla Mistola, Jenni Mättö, Kukka Olsani, Meri Pohjola, Jesse Rokka, Anna-Maija Saariaho, Päivi Sairanen, Maria Sillantie, Henna Suonpää, Julia Takaveräjä, Timo Tuovinen, Terhi Vaheranta

Nettisivuideointi

Nettisivuideointi

 

Inno58 -innovaatioleirillä ideoitiin Turun seudun yrityspalveluiden digitaalista tiedottamista ja markkinointia.  Yrityspalvelujen tarjontaan tutustuttiin etukäteen eri toimijoiden nettisivujen kautta, sekä SELKO-projektin syksyn aikana tehtyjen selvitysten pohjalta.  Innovaatioleirillä ideoitiin 58:n tunnin aikana keinoja ja välineitä parantamaan yritys-palvelujen digitaalista näkyvyyttä ja löydettävyyttä.

 

Ohjaajat: Johanna Lindström, Helena Rusanen, Päivi Katajamäki, Henna Knuutila/Inno58 -innovaatioleiri (Åbo Akademi, Turun Kauppakorkeakoulu, Turun amk)

Lucero Barrueto, Erika Barone, Mathias Ketola, Anton Katajainen, Karri Kilpeläinen, Juuso Makkonen

Yrityspalvelumallien konsepteja

Yrityspalvelumallien konsepteja

Tässä raportissa on esittelyt konsepteista, joiden avulla voidaan lähteä luomaan selkeää sekä asiakaslähtöistä avointa monituottajaista yrityspalveluiden mallia, joka edistää eri yritysten liiketoimintaa ja kilpailukykyä.

Konseptien lähtökohtana on ollut palveluiden parantaminen ja uusien asiakaslähtöisten palvelujen ja toimintamallien kehittäminen palvelumuotoilun menetelmin. Tavoitteena on saada organisaatioiden kehittämistyön ajattelumalli yhteisölliseksi, osallistavaksi, monialaiseksi ja iteratiiviseksi. Konseptien tarkoitus on myös parantaa toimijoiden välistä yhteistyötä ja kommunikointia.

Kohderyhmänä toimivat aloittavat yritykset Turun seudulla.

Opiskelija-assistentti Miia Ylinen

Hyvinvointialan yritysten palvelupolku

Hyvinvointialan yritysten palvelupolku 

Tietoa on hankittu hyvinvointialan pk-yrittäjiltä siitä, millaisia yrityspalveluita he käyttävät ja millaisia palveluja he kokevat tarvitsevansa. Miten hyvin palvelut on järjestetty ja kuinka helppoa palvelut on löytää. Haastattelujen perusteella on tehty palvelupolku, blueprint. Yrittäjiltä on saatu tieto hyvin toimivista asioista, mutta myös huonosti toimivista. Selkeitä kipupisteitä oli muutamia. Näihin ongelmakohtiin on tehty kehittämisehdotuksia, jotka löytyvät tämän raportin lopusta. Alkuperäisenä tavoitteena oli myös saada yrittäjät innostumaan palveluiden kehittämisestä ja tehdä jatkossakin yhteistyötä yrityspalveluiden kanssa.

Kesäpaja;  Mia Kuisti ja Heidi Sintonen

Kehittämisehdotuksia

Yhteenveto elokuuhun 2016 mennessä selvitetyistä kehittämistarpeista

Tähän tiedostoon on koottu ne kehittämistarpeet, jotka ovat tulleet esiin työpajoissa, asiakasyritysten haastatteluissa ja  erilaisissa keskusteluissa yrityspalveluiden tarjoajien tai yritysten kanssa elokuun 2016 puoliväliin mennessä.

Luovien alojen yritysten kansainvälistyminen

Apua luovien alojen yritysten kansainvälistymiseen

Aloittavien luovien alojen yrittäjien kansainvälistymiseen liittyviä ongelmia on kartoitettu ja tehty näkyväksi palvelumuotoilun keinoin.  Tässä ongelmiin on etsitty pieniä ja helposti toteutettavia keinoja.

Ohjaaja: Mervi Vuolas, Turun AMK, Muotoilu, Globaali liiketoiminta ja muotoilijan oikeudet 14 op

Joel Törrönen

Aloittavan yrityksen palvelupolku

Aloittavan yrityksen palvelupolun visualisointi

Mitä tulee ottaa huomioon kun perustetaan yritys, ja miten tieto saadaan visuaaliseen ymmärrettävään muotoon.  Eri alojen näkökulmia on huomioitu.  Ryhmät ovat kehittäneet aloittavan mainostoimiston ja designalan vähittäismyyntiyrityksen palvelupolkuja sekä aloittavan yrityksen vaiheiden visualisointia pelin avulla.

Ohjaaja: Mervi Vuolas, Turun AMK Muotoilu, Muotoilullisen ajattelun projekti 5 op

Veronica Ehrola, Miska Harjamäki, Laura Höglund, Janne Juuse, Airi Katajamäki, Emilia Kulma, Laura Lankinen, Teemu Lehtiö, Galit Meir, Sofia Nieminen, Krista Varjonen, Viola Värränkivi

Yrityspalvelujen kehittäminen aloittaville yrityksille

Yrityspalvelujen kehittäminen aloittaville yrityksille

Yrityspalveluiden kehittämisessä on keskitytty ei suomea -puhuvien, pelialan sekä rakennusalan aloittavien yritysten palveluihin, verkostoitumiseen sekä yrityskummi- ja mentoritoimintaan. 

Ohjaajat; Paula Hakkarainen ja Päivi Katajamäki, Turun AMK, Muotoilu, Palvelujen muotoilu ja palvelunäkökulma muotoilussa 6 op

Mari Ahonen, Zuri Hands, Karoliina Hartta, Veera Ketonen, Iivi Leino, Anna Leppänen, Saara Leskinen, Sofia Nieminen, Nicola Mäkilä, Maria Mäkinen,  Chiara Parise, Jaana Pitkänen, Niina Salmi, Anni Viirros  

Eri alojen lupakäytäntöjä

Eri alojen lupakäytäntöjä

Tutkimuspajassa etsittiin eri toimialoille tarvittavia lupia, ja mistä löytää  lisätietoa lupakäytänteistä.  Linkit lupakäytäntöihin on liitetty yrityksen palvelupolusta kehitettyyn service blueprintiin.  Palvelupolku-ja kehitettiin kahvila-myymälälle, parturi-kampaamolle, vaateliikkeelle, rakennusalan yritykselle, tapahtumajärjestäjälle ja kenkien verkko-myymälälle.

Ohjaaja: Ulla Seppälä-Kaven, Turun AMK, Muotoilu, Tutkimuspaja 5 op

Karoliina Hartta, Katja Reini, Niina Salmi,  Annmarie Sukta, Sanelma Tuominen

  • w-facebook
  • Twitter Clean
  • Google+ Clean

© 2023 by ​BUSINESS​ CONSULTING.  Proudly created with Wix.com

SELKO- Muotoiluajatteluun pohjautuva osallistavan kehittämisen toimintamalli

 

SELKO-hankkeen tavoitteena on kehittää avoin ja käyttäjälähtöinen yrityspalvelukokonaisuus Turun seudulle hyödyntämällä muotoiluajatteluun pohjautuvaa osallistavaa kehittämistä.  Uusi yrityspalvelukokonaisuus käsittää kunnan, valtion ja yritysten tarjoamia palveluja, joiden tulee näyttäytyä asiakkailleen helppona ja selkeänä palveluvalikoimana - niin aloittaville kuin toimivillekin yrityksille.

SELKO-hanke/6Aika  Avoin osallisuus ja asiakkuus

Projektipäällikkö Pekka Stenfors 

Puhelin +358 40 355 0537
pekka.stenfors(at)turkuamk.fi

Sisältövastaava Päivi Katajamäki

+358 505 985 914

paivi.katajamaki(at)turkuamk.fi

SELKO-hanke
 
Yhteystiedot