SELKO- hankkeessa selvitetty

SELKO-hankkeen määrittelyvaiheessa - kesän ja syksyn 2015 aikana - on selvitetty ja testattu monialaisten opiskelijaryhmien avulla Turun alueen yrityspalveluiden toimivuutta ja löydettävyyttä ennen kaikkea aloittavien yritysten näkökulmasta.    Opiskelijaryhmiä on ollut Turun ammattikorkeakoulusta, Turun kauppakorkeakoulusta sekä Yrkeshögskolan Noviasta.

Yrityspalveluiden

selvitystä ja testausta

Yrityspalveluiden selvitystä ja testausta

 

Eri kulttuureista ja opiskelualoista koostuva tutkimuspaja selvitti syksyn 2015 aikana Turussa sekä opiskelijoiden kotimaissa tarjottavia yrityspalveluita.  Selvityksessä käytettiin palvelumuotoilun menetelmiä ja työkaluja kuten esimerkiksi oallistavaa testausta (Mystery Shopping), havainnointia, haastattelua ja tiedustelua.  Opiskelijat laativat kokemuksistaan visuaaliset ja sanalliset selvitykset (palvelukartta / Customer journey).

 

Ohjaaja: Ulla Seppälä-Kaven / Research Hatchery Multicultural Service Research Group (Turun amk)

Jet de Nies (Hollanti, journalismi), Stina Skarén (Suomi, muotoilu), Evelyn Manuel ((Filippiinit, MA Programme of Leadership and Service Design), Liu Xian (Kiina, muotoilu), Liao Yi (Kiina, muotoilu) 

Case Turun yrityspalvelut aloittavan yrityksen näkökulmasta

 Case Turun yrityspalvelut, aloittavan yrit-täjän näkökulmasta

 

 

Palvelujen suunnittelun eri vaiheisiin tutustumisen avulla toteutetaan Turun alueen yrityspalveluiden toiminnan arviointiin liittyvä konseptityö.  Tutustutaan yrityspalveluja tuottaviin yrityksiin ja havainnoimalla pyritään löytämään kehityskohteita palvelumuotoilun keinoin.  Skenarion pohjana fiktiivinen aloittava yritys, jonka 'osakkaat' ovat työssäkäyviä, pääsääntöisesti ei virka-aikana asiaa hoitavia aikuisia, tarkastelussa myös ei-suomenkielisten näkökulma ja erityistarpeet.

 

Ohjaaja: Jussi Ruohonen / Palvelujen muotoilu ja palvelunäkökulma (Turun amk)

Kristian Eloluoto, Tapio Hartman, Sanna-Mari Jalonen, Jutta Karihtala, Tuulevi Larri, Pirita Lindèn, Tero Lähteenmäki, Rea Moisio, Jenni Orvasto, Olga Porokhnavets, Kannika Sukta, Arto Tuoretmaa, Annaleena Viramo-Koskela

Yrityspalvelujen saatavuus ja käytettävyys startup-yrityksille

Yrityspalvelujen saatavuus ja käytettävyys startup-yritykselle

Yrityspalvelujen kehittämiseksi kartoitetaan startup-yritysten näkökulmasta yrityspalveluiden saatavuutta sekä käytettävyyttä  Tu-run alueella.  Asiakasnäkökulmaa painottaen on kerätty tietoa asiakkaiden odotuksista ja tarpeista, sekä parannusehdotuksia yrityspalvelujen ajan-mukaistamiseksi.

 

Ohjaaja: Helena Rusanen / Markkinoinnin strateginen kehittäminen (Turun kauppakorkeakoulu)

Panu Helin, Ossian Kärppä, Daniel Meriläinen, Niklas Peltonen, Tanja Altti, Lasse Elfving, Ilkka Kaate, Mari Peltomäki, Ville Salonen,

Vierimaa Anette, Takatalo Henriikka, Pitkänen Tuomas, Peltonen Laura, Henrik Arvonen, Muhammed Altug, Erika Raiskinen, Minna Ylitupa Iida Puro, Aura Hentunen, Marianne Vihervuori, Elisa Hyvönen, Erik Rauhala, Vilma Löytty, Roope Mäkynen, Eveliina Mauno, Louhelainen Jarkko, Malin Heidi, Sillanpää Eero, Åman Laura, Anastasia Lahti, Kristiina Luukkonen, Jarna Huvila, Salla Maijala, Nico Arvela, Vladi Parsonen, Anni Pietarinen, Anette Rantanen, Joni Sevón, Miro Korhonen, Liisa Koskimäki, Olli Laakkio, Annamari Luukkainen, Matias Rantahakala, Oona Saastamoinen, Teemu Sätilä, Marja Tohmo, Markus Turkki, Laura Eltonen, Santeri Petrell, Sanna Varjonen, Henrika Ekholm, Marianne Mannila, Nella Merisaari, Nina Metz, Reetta Kallio, Joonas Kukkonen, Kristian Raitio, Hanni Selin, Olli Siitonen, Iida Hokkanen, Hanna Kiili, Katja Nordvall, Eeva Paulman, Jaana Korhonen, Katariina Klemelä, Netta Auvinen, Pilvi Lehtinen, Anna Saarinen, Mari Lemponen, Leni Vehkaluoto, Mikaela Solatie, Eveliina Paunonen, Maria Tyynelä, Jussi Kivitie, Alessandra Danesi, Minh Truong, Miro Ovaska, Anni Larkela, Mona Ernola, Tuomas Ruuhijärvi

 


Yrityspalvelut asiakkaan näkökulmasta

Yrityspalvelut asiakkaan näkökulmasta, alustavat palvelupolut

 

Yrityspalveluihin tutustutaan asiakkaan näkökulmasta.  Ensin on hankittu tietoa yrityspalveluiden käyttäjäryhmistä ja tarkennettu käyttäjäprofiilia.  Mukaan on valittu eri asiakassegmentteihin kuuluvia yrityksiä, kuten aloittavia, kansainvälistyviä, ja omistajan vaihdoksen kokeneita yrityksiä.

 

Ohjaaja: Päivi Katajamäki/Palvelujen muotoilu ja palvelunäkökulma muotoilussa (Turun amk)

Suvi Hyvönen, Jonna Junnila, Eetu Jäppinen, Meri Kaarto, Anna-Maija Korte, Saana Koukku, Emma Lameley, Aino Laukka, Markus Leppäkoski, Hanna-Katariina Mononen, Mei Monto, Jonna Närhi, Laura Pitkäniemi, Estelle Pollaert, Erno Pystynen, Katja Raitio, Laura-Kaisa Salminen, Susanna Saloranta, Daniele Vendrame, Teemu Vidgren, Miia Ylinen

 

Four future scenarios - Turku in 2050

Palvelumuotoilu ja tulevaisuuden haasteet

Prosessi, skenaariot ja johtopäätökset

 

Yrityksiä ja yrityspalveluita sekä työelämää vuoden 2050 Turussa tarkastellaan tulevaisuusskenaarioiden kautta. Skenaarioissa on huo-mioitu poliittiset, ympäristölliset, taloudelliset, sosiaaliset ja teknologiset tekijät sekä yritysmaailman vaikutus yrityspalveluihin. 

 

Ohjaaja: Elina Vartama ja Päivi Katajamäki/Service Design and Future Challenges (Yrkeshögkolan Novia, Turun ammattikorkeakoulu)

Rudy Dordonne, Mari Lounavaara, Evelyn Manuel, Esmeralda Ståhlberg

Yrityspalveluiden visuaalinen viesti

Yrityspalveluiden visuaalinen ilme

Opiskelijaryhmät tutustuivat yrityspalveluja tarjoavien organisaatioiden brändimielikuviin.  Millaisen mielikuvan eri palveluntarjoajat antavat visuaalisen ilmeensä perusteella. Visuaalista ilmettä tutkittiin nettisivujen ja yrityksen toimitilojen kautta.  Tutkimuksessa pohdittiin esim. miksi yrityspalvelu on olemassa, minkälaisen mielikuvan saa kohteista, kenen näkökulmasta palveluja on rakennettu, sekä mitä design management kertoo yrityspalveluista.

 

Ohjaaja: Paula Hakkarainen/Muotoilu muutoksen ohjaajana (Turun amk)

Kristian Eloluoto, Tapio Hartman, Sanna-Mari Jalonen, Tuulevi Larri, Pirita Lindén, Tero Lähteenmäki, Rea Moisio, Jutta Karihtala, Jenni Orvasto, Olga Porokhnavets, Kannika Sukta, Emma Syrjä,  Annaleena Viramo-Koskela

Krista Eriksson, Suvi Hyvönen, Eetu Jäppinen, Meri Kaarto, Anna Korte, Saana Koukku, Aino Laukka, Markus Leppäkoski, Hanna-Katariina Mononen, Mei Monto, Katja Raitio, Kaisa salminen, Susanna Saloranta, Joose Talviniitty, Teemu Vidgren, Miia Ylinen

Verkkoyhteisöjen hyödyntäminen

Tämän projektin tarkoituksena oli selvittää, miten yrityspalveluita tarjoavat tahot pystyvät hyödyntämään verkkoyhteisöjä, jotta alkavat yrittäjät löytävät kaiken tarvitsemansa tiedon. Verkkoyhteisöt ovat internetissä toimivia sosiaalisia ryhmittymiä, joissa olevia ihmisiä yhdistää yleensä samankaltaiset tarpeet tai kiinnostuksen kohteet. Ryhmissä voi olla sovittuna sääntöjä tai toimintatapoja, jotka koskevat kaikkia tietyn verkkoyhteisön jäseniä.  Projektin toteutti monialainen ensimmäisen vuoden opiskelijoista koottu projektipaja. 

Ohjaaja: Päivi Katajamäki/Projektipja

Toni Meri, Elias Meriläinen, Joel Sula, Eric Mustalammi, Nea Kinnunen, Olli Leino, Henna Koski, Markus Mäenpää, Niko Lindqvist, Joni Mikkola, Hanna Rask, Laura Lankila, Matias Kylliäinen

Verkkoyhteisöjen hyödyntäminen
Löydettävyys

Löydettävyys ICT-talossa

Kesällä 2015 kartoitettiin ICT-talon silloisia opasteita ja sitä, miten eri värejä on / tai ei ole käytetty informatiivisina keinoina löydettävyyden parantamiseksi.

Havainnoinnista tietoa videolla.

Harjoittelija Henri Niemi

  • w-facebook
  • Twitter Clean
  • Google+ Clean

© 2023 by ​BUSINESS​ CONSULTING.  Proudly created with Wix.com

SELKO- Muotoiluajatteluun pohjautuva osallistavan kehittämisen toimintamalli

 

SELKO-hankkeen tavoitteena on kehittää avoin ja käyttäjälähtöinen yrityspalvelukokonaisuus Turun seudulle hyödyntämällä muotoiluajatteluun pohjautuvaa osallistavaa kehittämistä.  Uusi yrityspalvelukokonaisuus käsittää kunnan, valtion ja yritysten tarjoamia palveluja, joiden tulee näyttäytyä asiakkailleen helppona ja selkeänä palveluvalikoimana - niin aloittaville kuin toimivillekin yrityksille.

SELKO-hanke/6Aika  Avoin osallisuus ja asiakkuus

Projektipäällikkö Pekka Stenfors 

Puhelin +358 40 355 0537
pekka.stenfors(at)turkuamk.fi

Sisältövastaava Päivi Katajamäki

+358 505 985 914

paivi.katajamaki(at)turkuamk.fi

SELKO-hanke
 
Yhteystiedot